ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0233/2565 10 ก.พ. 2565 หนังสือรับรองเงินเดือน นายเกรียงไกร ใจโส
0232/2565 10 ก.พ. 2565 อนุมัติซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ไป (นมข้น นมจืด) เพื่อมาทำกาแฟหรือชาสูตรต่าง ๆ)
0231/2565 10 ก.พ. 2565 TOR ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ไป (นมข้ม นมจืด เพื่อมาทำกาแฟและชาสูตรต่าง ๆ)
0230/2565 10 ก.พ. 2565 ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
0229/2565 10 ก.พ. 2565 การนำเสนอแผนการบริหารงานระยะ 4 ปี ของผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ (แจ้งเบื้องต้นก่อน จะเป็นครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 9.15 น.)
0228/2565 09 ก.พ. 2565 อนุมัติซื้อวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป (เช่น น้ำยาล้างจาน)
0227/2565 09 ก.พ. 2565 TOR ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เช่น น้ำยาล้างจาน)
0226/2565 09 ก.พ. 2565 อนุมัติซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว