ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1147/2565 01 ส.ค. 2565 ปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างานสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)
1146/2565 27 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนและกระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1146/2565 27 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนและกระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1144/2565 27 ก.ค. 2565 TOR ซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนในห้องน้ำ และกล่องใส่กระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1144/2565 27 ก.ค. 2565 TOR ซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนในห้องน้ำ และกล่องใส่กระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1143/2565 27 ก.ค. 2565 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือน ก.ค. 65 รวม 810.- บาท)
1142/2565 27 ก.ค. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือน ก.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 65 น้ำถัง 15 ถัง 330.- น้ำแพ็ค 350 ซีซี 12 แพ็ค 480.- รวม 810.-)
1142/2565 27 ก.ค. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือน ก.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 65 น้ำถัง 15 ถัง 330.- น้ำแพ็ค 350 ซีซี 12 แพ็ค 480.- รวม 810.-)