ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0069/2565 อว 8393(24)/59 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ รศ.ดร.ชรินทร์ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0068/2565 อว 8393(10).1.1/33 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.รศ.ดร.ปิ่นแก้ว 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.รศ.สมชาย)
0067/2565 อว 8393(11)5.1.1/03 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ศ.ดร.ชาติชาย 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.รศ.สมชาย)
0066/2565 อว 8393(13)/117 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ศ.ดร.ธรณินทร์ 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.รศ.ดร.สัมพันธ์)
0065/2565 อว 8394(2)/011 12 ม.ค. 2565 (ลับ) ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0064/2565 อว 8393(2)/0052 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.รศ.ดร.ณพศิษฏ์ 2.ผศ.ดร.ปิติพงษ์ 3.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0063/2565 อว 8393(18)/091 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0062/2565 อว 8393(23)/21 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)