ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0097/2565 08 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 4/65 ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65 ณ ห้องประชุม Arcadia Ballroom โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลา 15.30-17.30 น.)
ว 0096/2565 08 เม.ย. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 4/65 ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65 ณ ห้องประชุม Arcadia Ballroom โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลา 15.30-17.30 น.)
ว 0095/2565 07 เม.ย. 2565 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุมสภา มช. ครั้งที่ 3/2565 (เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 65 ให้ตอบภายใน 19 เม.ย. 65 โดยไม่ต้องแจ้งประชุมครั้งที่ 4 เพราะได้สอบถามไปแล้วเนื่องจากไปสัมมนานอกสถานที่)
ว 0094/2565 05 เม.ย. 2565 ส่งสำเนาหนังสืออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูเก็ต
ว 0093/2565 05 เม.ย. 2565 พิจารณาเลือกกลุ่มสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565
ว 0092/2565 04 เม.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมิน
ว 0091/2565 01 เม.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0090/2565 01 เม.ย. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 70 เดือนมีนาคม 2565